maandag 3 september 2012

Groenste Groninger Paddepoel Noord?Groningen is op zoek naar zijn ‘Groenste Groninger’ en we kunnen deelnemen, bijvoorbeeld te stemmen op de ideeën en initiatieven van Paddepoel Noord. Weet u het nog? Gezamenlijk inkopen en met resultaat?

De gemeente en provincie Groningen, Dagblad van het Noorden en ForumDuurzaam houden de verkiezing van de ‘Groenste Groninger’, die op 12 december 2012 bekend zal worden gemaakt. Naast eeuwige roem, aandacht in de krant en een kunstwerk, is er een geldprijs van € 5.000 beschikbaar, te besteden aan een duurzaam doel.

Doel van de verkiezing tot ‘Groenste Groninger’ is het verzamelen van inspirerende ‘groene’ ideeën en initiatieven, die vervolgens weer bij een zo breed mogelijke doelgroep onder de aandacht worden gebracht.
Bijvoorbeeld de buurtgenoot die iedereen in de straat aan de zonnepanelen heeft gekregen, of de boer die door een slimme uitvinding veel minder energie gebruikt bij het aardappels drogen.
Volgens het principe ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ hopen we op deze manier een bijdrage te leveren aan het streven dat Groningen in 2035 energieneutraal is.
Concreet betekent dit dat in 2035 de energie die wordt verbruikt door alle huishoudens en bedrijven in Groningen, gelijk moet zijn aan de energie die we opwekken door zonnepanelen, wind- en waterenergie en biomassa. Energiebesparing speelt daar ook een grote rol in natuurlijk.

Zowel particulieren als instellingen en bedrijven mogen meedoen. De inzendingen mogen bedoeld zijn voor anderen (uitvindingen) maar het mag ook een project zijn dat uitvindingen van anderen in de praktijk brengt. Groepen of bedrijven (scholen) wijzen één persoon aan (directeur, ontwerper, leerling, docent), die de inzending uitdraagt. Alles over Groenste Groninger: klik hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten