maandag 17 september 2012

Herstel wegdek Zonnelaan in slakke gang

Grote verbazing onder automobilisten en wijkbewoners over de voortgang van de wegwerkzaamheden aan de Zonnelaan in de Groninger wijk Paddepoel. Op de drukste doorgaande wegen in de wijk, Eikenlaan, Zonnelaan een dagelijkse terugkeer met chaotische taferelen. Slechte bewegwijzering en omleidingsroutes brengt velen in verwarring, waaronder de crematoriumbezoekers.


Wat het meest verbaasd is dat met een handje vol mensen gewerkt wordt aan de Zonnelaan en de conclusie gerechtvaardigd  dat hier sprake is van een verkeerde planning en uitvoering. Aansluitend aan de Zonnelaan is het grootste studiecomplex van het Noorden, het Zernikecomplex en het crematorium. Onvoorstelbaar de slakke gang  waarin deze weg wordt hersteld en weer eens bevestigd dat de gemeente Groningen niet in staat is hierop in te grijpen, immers er is nog niets gewijzigd. Een weg, waar als volcontinu  aangewerkt was tot minder problemen had geleid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten