woensdag 5 september 2012

Paddepoel de jongste wijk van Groningen?‘Groningen is de jongste stad van Nederland als het gaat om de grote studentenpopulatie en dat merken we dagelijks met de vele studenten door onze wijk op weg naar een prachtig studiecomplex Zernike.  De gemeente heeft met veel tromgeroffel aangekondigd de komende jaren 4500 woningen voor jongeren te bouwen. In onze wijk Paddepoel is Nijestee reeds gestart met het bouwen voor jongeren aan de Zonnelaan/Grote Beerstraat en zijn de plannen in ontwikkeling de torens, zoals de voormalige Rabotoren, geschikt te maken voor bewoning van jongeren. Een goede ontwikkeling en een toename van een grote groep jongeren vergt ook dat de voorzieningen en faciliteiten mee moeten groeien met deze ontwikkeling. Jongeren hebben andere wensen dan de ouderen en verjonging in de wijk biedt perspectief. Investeerders,  ondernemers en gemeente  moeten meegaan in deze nieuwe ontwikkeling. Voldoen de huidige voorzieningen aan de toekomstige bewoners of moeten hier aanpassingen en uitbreidingen in plaats vinden. 

De komst van veel jongeren is nodig, zeker waar vergrijzing toeneemt en een grijze wijk Paddepoel is wel het laatste wat wenselijk zou zijn. Veel woningen zijn in de achterliggende periode geschikt gemaakt voor zowel oudere- als jongerenhuisvesting. Dat betekent niet dat hiermee de huisvesting voor ouderen is opgelost. Ouderen zullen in de toekomst langer op zichzelf moeten wonen volgens de politieke opvattingen. Ook hier blijven de ontwikkelingen in de wijk achter. Wij toekomstige ouderen denken anders over huisvesting dan de huidige oudere generatie. 
Vele flats met oudere bewoners kennen geen gezamenlijke ruimten of een zorgverlenende post om maar iets te noemen. Het is uitwijken naar en een komen en gaan van hulpverleners. Dat zou efficiƫnter kunnen. Daarnaast moeten de woningen geschikt zijn voor bewoning door ouderen en zullen er meer preventieve aanpassingen moeten plaatsvinden. Ouderen moeten niet uit kunnen glijden in een douche en jaren in de tocht zitten, om maar iets te noemen. Een heupoperatie kost geld.

Kortom, de gemeente is op de goede weg als het gaat om huisvesting jongeren maar moet de vinger bij de pols houden als het om ouderenhuisvesting gaat.  Hier zullen veranderingen moeten komen. De aankomende ouderen denken anders over toekomstige huisvesting, iets waar de woningcorporaties zich van bewust zullen zijn.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten