zaterdag 22 september 2012

RegioTram mogelijk gered - Provincie schiet gemeente te hulpOp zaterdag 22 september verscheen er een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden met de titel “Kans op breuk groter dan tram”. Verslaggever Richold Brandsma meldt in het artikel dat de provincie Groningen de gemeente financieel te hulp lijkt te zijn gekomen. De verslaggever wil desondanks benadrukken dat volgens hem het college eerder zal vallen dan dat de tram er komt. Wij zijn een andere mening toegedaan: dit zou kunnen betekenen dat de tram er definitief komt!
Hoe zit het precies? De provincie Groningen draagt het financiële beheer van de zogenaamde RSP-projecten. Dat zijn projecten waarvoor de compensatiegelden van de Zuiderzeelijn worden gebruikt. De RegioTram is zo’n project. De gemeente Groningen draagt in totaal 80 miljoen Euro bij. De Provincie heeft de gemeente nu vijf jaar uitstel verleend voor betaling van die bijdrage en dat geeft de gemeente financiëel heel wat lucht.

Het betekent niet dat er 80 miljoen Euro vrijvalt, maar wel dat de reservering ervoor kan worden aangesproken. Wellicht kan daar het gat in de begroting, die op zo’n 60 miljoen werd geschat in het voorjaar, volledig of voor een groot deel mee worden gedicht. De gemeente heeft daarnaast de wens om het financiële reservefonds op 100% te brengen. Deze is de laatste jaren regelmatig aangesproken om tegenvallers te kunnen opvangen. Ook daar zijn vele miljoenen voor nodig. Of de vrijgekomen miljoenen daarvoor genoeg zijn is niet bekend. Of het net zo’n breekpunt is als het behoud van het ‘sociale gezicht van Groningen’, wagen wij echter te betwijfelen. Dinsdag 25 september zal duidelijk worden hoe het financiële plaatje er precies uit gaat komen te zien. Wethouder Dekker presenteert dan naar verwachting de begroting.


Het belangrijkste argument voor de lokale politieke partijen is dat het sociale gezicht van Groningen koste wat kost behouden moet blijven. Aan die voorwaarde kan nu misschien worden voldaan. Tegenstanders van de tram hopen dat de politieke partijen vasthouden aan de motie van juni, dat er geen tram komt als er geen geld bij is gekomen. Ook Brandsma benadrukt de motie en meldt erbij dat de politieke partijen nog geen andere geluiden hebben laten horen. Daarop, en het vermeende wantrouwen onderling (“de frisrode harten (…) ogen flets en vertonen barsten”), baseert hij de verwachting dat het college eerder valt dan dat de tram er komt. Door dit nieuws is de motie echter niet meer relevant, omdat de financiële situatie wel degelijk ten goede is veranderd!
Bovendien laat Brandsma in zijn opiniestuk na te vermelden dat de politieke soep zelden zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend. Als er al gespeculeerd moet worden over politiek, dan is dat zo’n beetje regel nummer één. En waar de krant een zekere neutraliteit moet behouden ten opzichte van politieke speculatie, kunnen wij daar wat vrijer in zijn. Geen van de politieke partijen in de gemeenteraad heeft echt wat te winnen met nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Alleen de PvdA zou sterk groeien – en die is vóór. GroenLinks zou gedecimeerd worden, maar dat zou de anderen per saldo maar zeer geringe winst opleveren. Vooral de PvdA zou profiteren en die heeft geen belang bij het laten vallen van de tram, of het college. Als tram én sociale gezicht beide gehandhaafd kunnen blijven, dan is er bovendien geen principiële reden meer om het college te laten klappen.
We zijn geen politieke en/of financiële experts, maar wat ons betreft is de kans dat de tram er komt, door dit nieuws sterk toegenomen. Dat is goed nieuws, want nogmaals: voor de bereikbaarheid van Groningen is het nu of nooit.

(bron: groningertram)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten