zaterdag 15 september 2012

Tramstrijd om geluidsniveau van een fluitend vogeltje?Overigens is 43 decibel ongeveer even luid als het geluidsniveau van… fluitende vogeltjes, schrijft Groningertram.com en stelt dat de Stadspartij zichzelf voor schut heeft gezet met hun nieuwste stok om de RegioTram mee te slaan. In de media verscheen het bericht dat de partij extra geluidsisolatie wil aanbrengen in huizen langs de tramroutes als de trams geluid produceren boven 43 decibel. De partij wil de norm op 33 decibel zetten en vergeet gemakshalve dat dan elk huis waar momenteel een bus langsrijdt van isolatie mag worden voorzien.

De Stadspartij meldt het volgende:

Uit TNO-onderzoek blijkt dat 30 decibel al stresserend en dus ziekmakend is.
Installaties in woningen die meer dan 30 dB produceren worden als aantasting van woongenot gezien en doorgaans door bewoners uitgeschakeld. In het Bouwbesluit 2012 is de grenswaarde van 30 dB voor ventilatiesystemen niet voor niets (weer) als eis opgenomen.
De wettelijk geregelde toelaatbare geluidsbelasting in de woning vanwege de eigen installaties wordt ineens vangenerlei betekenis door een van overheidswege toelaatbare geluidsbelasting van 43 dB in de woning vanwege tramverkeer.

Vijfenzestig woningen en drie onderwijsinstellingen langs Zernikelaan, Zonnelaan, Eikenlaan,
Kastanjelaan, Noorderstationstraat, Bedumerweg en Boterdiep zouden door de tramlijn en de bijbehorende wijzigingen voor het autoverkeer te maken krijgen met een hogere geluidsbelasting dan 43 dB in de woning. 

Alleen zij komen volgens de gemeente in aanmerking voor extra geluidsisolatie.

Omdat geluidsoverlast nu al een van de voornaamste klachten in de Stad is vraagt fractievoorzitter Robert Prummel van de Stadspartij in raadsvragen om meer bescherming en verdergaande
geluidsmaatregelen. Om Groningen ook na de aanleg van een tram leefbaar te houden zal de grenswaarde van 43 dB verlaagd moeten worden naar een binnenniveau van hoogstens 38 dB, zodat meer woningen in aanmerking komen voor geluidwerende maatregelen. De kosten van deze maatregelen zullen bij de kosten van de tram moeten worden opgeteld.

Voor alle woningen langs beide tramlijnen zal waardevermindering van panden optreden door het extra verkeerslawaai, ook daar waar het autoverkeer voor de tram moet wijken en een andere route krijgt voorgeschreven.
Belanghebbenden kunnen tot 18 oktober a.s. beroep aantekenen bij de Raad van State.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten