zondag 16 september 2012

Vervoer kennisstad Groningen scoort een onvoldoende.Het is nog maar even geleden dat het academisch jaar van start is gegaan. Zoals ieder jaar is het begin september een komen en gaan van fietsende studenten langs de Zonnelaan in de Groninger wijk Paddepoel op  één van de drukste fietspaden van Nederland, richting het Zernikecomplex. En niet alleen de toename van de fietsen. De overvolle bussen,  die vele wachtende reizigers zagen passeren,  is de oorzaak dat velen niet tijdig hun bestemming bereiken.


Een piek in de vervoersbehoefte die zich ieder jaar voordoet zou niet tot problemen moeten leiden, immers de benodigde capaciteit is goed te voorspellen. Groningen een stad met ambities als het om de kennisinstituten gaat, is waar het haar vervoer betreft, toe aan mensen met kennis. Met de toename van het aantal studenten is het evident dat het aantal reizigers zal toenemen. Dat bestuurlijk hier niet op ingegrepen wordt doet menigeen verbazen.

De ontstane vervoersproblematiek is voor Stad en Studenten reden hier de volgende vragen over te stellen aan het college:
1. Bent u op de hoogte van de in dit artikel beschreven problematiek?
2. Deelt u de mening van Student en Stad dat het voor een kennisstad van groot belang is dat haar onderwijsinstellingen goed bereikbaar zijn?
3. Vindt u net als Student en Stad dat de ontstane chaos voorzien had kunnen worden?
4. Bent u van mening dat inzet van extra bussen in deze periode terecht niet is opgenomen in de begroting van het OV-bureau?
5. Vindt u dat het OV-bureau adequaat heeft gereageerd op deze situatie, zo niet: gaat het college het OV-bureau hierop aanspreken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten