zondag 7 oktober 2012

Najaarsmarkt De Fontein 3 november - Delen met de wereldNog enkele weken en het is weer zover………….de Najaarsmarkt in de Fontein. Op zaterdag 3 november gaan de deuren van De Fontein weer open om een grote menigte mensen van diverse pluimage binnen te laten: jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk, smikkelaars en mensen die het meer op non-food hebben begrepen enz. En natuurlijk de mensen die verzot zijn op het Rad van Avontuur of die willen weten of ze een prijs in de loterij hebben gewonnen.

En allemaal bent u van harte welkom, want door u moet de Najaarsmarkt weer een succes worden! Maar ook u kunt weer meehelpen door spulletjes in te brengen, waarbij we moeten opmerken, dat de volgende zaken niet kunnen worden ingebracht: meubelen, computers en aanverwante artikelen, telefoons en bloempotten. Wij verzoeken u dringend om deze artikelen niet te brengen; alle andere artikelen zullen wij graag van u in ontvangst nemen, opdat er weer een groot en gevarieerd aanbod op onze markt zal zijn.

De inbreng is op dinsdag 30 oktober van 14.00 uur -16.00 uur en van 18.00 uur -20.00 uur en woensdag 31 oktober van 14.00 uur-16.00 uur. Wat na deze data wordt ingebracht kunnen wij om organisatorische redenen niet meer aannemen.

De doelen die wij voor dit jaar hebben uitgekozen zijn:

·        Voedselbank Groningen.   
       De hulp aan de voedselbank is bedoeld om mensen door middel van voedselpakketten een steuntje in    de rug te geven tijdens het oplossen van hun financiële problemen. 
      
Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich al meer dan 50 jaar in voor kinderen die te maken krijgen met jeugdzorg en door financiële problemen buitenspel komen te staan. Met bescheiden financiële bijdragen voor kindgerichte, praktische zaken zoals een fiets, computer, sporten of vakantie. Want elk kind verdient een beetje gewoon geluk om aan een betere toekomst te kunnen werken. Onze bijdrage is daarom van groot belang.


 Abba Child Care. Deze stichting heeft als doelgroep arme kinderen die anders verhandeld worden als koopwaar en terecht komen als slaven in de prostitutie, op het land en in de mijnen enz. De stichting heeft een stuk land in India gekocht en gaat een project “Abba Village” opzetten, een dorp waar zo’n 1000 kinderen in de naaste toekomst worden ondergebracht! De Postcode Loterij was ook enthousiast over dit project, want ze willen de helft van hun budget van 2 miljoen euro sponsoren!

·         Theeram. In Kerala (India) is de stichting Theeram bezig met een project van dagopvang voor verstandelijk en/of kinderen met een andere handicap. Sommige kinderen hebben eigenlijk meer nodig dan enkel dagopvang en men is begonnen met de bouw van een centrum, waar kinderen een meer intensieve en permanente begeleiding kunnen krijgen. Stimulator en grondlegger van dit project is bisschop Coorilos.  


De voetbalclub Lycurgus was i.v.m. haar 60-jarig bestaan bezig met een project in Brazilié waarbij de jeugd in de sloppenwijken aldaar door de stichting IBISS worden ondersteund en er voor die jeugd een toekomstperspectief ontstaat.
De stichting IBISS is opgericht door Nanko van Buuren uit Eenrum in 1989. De naam IBISS betekent Braziliaans Instituut voor Innovatie in de Sociale Gezondheidszorg. De Groninger kreeg in 2011 voor zijn werk de Desmond Tutu prijs.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten