vrijdag 5 oktober 2012

Verbeterde waterhuishouding Paddepoel

Noorderzijlvest verbetert de waterhuishouding voor de landbouw in Paddepoel-Koningslaagte. Dat is het vervolg op de inrichting van het weidevogelgebied van Groninger Landschap.

Het waterschap herprofileert een gedeelte van de hoofdwatergang Zoepenhuistertocht en verbetert enkele stuwen.

Ter hoogte van Wierumerschouw voert het waterschap werkzaamheden uit ter verbetering van de wateraanvoer voor de landbouw. Bovendien optimaliseert het schap de waterafvoermogelijkheden van met name Koningslaagte.

De werkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het Platteland Ontwikkelingsprogramma (POP).


(bron: nieuweoogst.nu)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten