woensdag 17 oktober 2012

Werkgroep Bessemoerstrook overvallen door gekapte bomenEr zijn bomen gekapt waar niet iedereen van op de hoogte was. De volgende mail is verstuur:

We hebben gisteren, 16 oktober,  en vandaag jullie mails ontvangen over de bomenkap. Terecht voelen jullie je overvallen door de omvang ervan. Er zijn bomen gekapt voor de aanleg van de parkeerplaatsen en infrastructuur voor de woningen van Trebbe/ de Huismeesters. De start van de kap is onterecht niet aangekondigd. Het is niet onze bedoeling geweest om jullie niet goed te informeren. Wij komen daarom nog met een uitgebreide toelichting voor de klankbordgroep en de wijkorganisaties in de geplande vergadering van 30 oktober. Om het zorgvuldig te doen willen wij jullie nu alvast informeren.
In de Boom Effect Analyse (BEA) die bij het voorontwerp bestemmingsplan ter visie heeft gelegen is opgenomen wat er gekapt moet worden in dit deel van het park. Dit najaar is de kapvergunning aangevraagd en verleend. De vergunningverlening is verder volgens de normale procedure verlopen. Wel is het zo dat met de kapvergunning een bewonersbrief had moeten worden verstuurd. Vanwege een misverstand is dat niet gebeurd. Dat er afgelopen vrijdag gekapt zou worden stond ook niet op de website. Achteraf gezien hadden wij dit onderdeel eind 2011 tussen de verschillende afdelingen beter moeten afstemmen. Daarvoor onze welgemeende excuses.
Namens de projectgroep Bessemoerpark
Jan Nijhoff, projectleider
Lisa Blom, secretaris

Geen opmerkingen:

Een reactie posten